IGH Sv

Vi hjälper dig att passera hinder, nå nästa nivå samt dina affärsmål


VÄLKOMMEN


Vi hjälper till att bygga, stärka och utveckla attraktiva, välmående och effektiva organisationer. Organisationer där det råder självinsikt hos ledare, ett kreativt och framåtriktat samspel inom och mellan arbetsgrupperna och där kundfokus utgör den centrala dimensionen.


Genom arbete inom privat och offentlig sektor, på alla organisatoriska nivåer i hela värdekedjan, inom olika länder och kulturer har vi fyllt på verktygslådan och byggt upp en solid erfarenhet. Över 20 års arbete med humanprocesser, ledarskap och länken mellan människor, tjänster och affärer utgör vår plattform för att hjälpa dig att passera hinder, nå nästa nivå och framtida affärsdestinationer.


Martin Appelgren
KUNDER och ARBETSFÄLT

Arla, IKEA, Swedwood, Nestlé, ITT Flygt, Volvo, Albany, TetraPak, AstraZeneca är några av våra kunder inom den privata sektor. Inom den offentliga sektorn arbetar vi med klienter inom stat, kommun och landsting. Genom arbete på alla kontinenter har vi utvecklat vår kunskap om olika kulturer, verksamheter och om det globala samspelet.


FLEXIBILITET och KVALITÉ

Över 20 års erfarenhet av process och utvecklingsarbete skapar bra förutsättningar att arbeta behovs- och situationsanpassat. Tillsammans med uppdragsgivarna diskuterar vi målsättningar, förväntningar, krav, metodik, resurser och utvärderingsmetoder osv. Detta samarbete är en förutsättning för att leverera kvalitativa tjänster.


PROCESSLEDNING

Vi anlitas som extern resurs i samband förändrings- och utvecklingsarbete. Det kan gälla expansion, avveckling, chefsbyte, problemlösning, förändringsprocesser, organisationssdesign osv. Vårt oberoende perspektiv underlättar när vi gör analyser, utformar handlingsplaner, följer upp och utvärderar de mänskliga processerna och framfarten.


RÅDGIVNING och INDIVIDUELL COACHNING

Rådgivning innebär för oss att diskutera och leverera konkreta förslag hur man kan eller bör gå vidare i ett specifikt sammanhang. Individuell coachning kan innehålla rådgivning, men vår roll bygger på att lyssna, lämnar underlag till reflektion och nya perspektiv. Mycket handlar om att ta lärdom av händelser, titta på nuet och blicka framåt. Under senare år, med tuffare klimat, har behovet av individuell coachning ökat. Det visar sig att chefer också är mäniskor - om nu någon trodde något annat - som behöver någon att utbyta tankar och idéer med.


VERKTYG

OPQ 32, SHL 360, Hogan, FARAX och Hälsobringade ledarskap är exempel på verktyg som vi arbetar med. OPQ32 är en självskattning som används vid bland annat rekrytering, talent management, och när man arbetar med personlig utveckling. SHL 360 är ett verktyg då man vill upptäcka och utveckla nya dimensioner i sitt ledarskap eller då gruppen skall bli än effektivare i sitt samspel. FARAX mäter ledarbeteende avseende struktur, relation och förändring och ger en träffsäker bild över:


• Faktiskt ledarbeteende 

• Viktigt ledarbeteende 

• Viktiga verksamhetskrav 

• Effektivitet 

• Kompetens

 

Hälsobringande ledarskap fokuserar på prestera bäst när det gäller. Ett verktuyg för att uppnå livsbalans, må bättre och prestera mer. Verktygen kan användas var för sig eller som komplement till varandra.


FÖR POTENTIELLA CHEFER och LEDARE

Vår erfarenhet av att arbeta med potentiella chefer och ledare har bl a resulterat i ett särskilt program som vi genomför tillsammans med Consultiva Utvecklingspartner AB. Ett kombinerat urvals och utvecklingsprogram som anpassas utifrån förutsättningar, krav och behov.


KOMPETENS och RESURSER

Vi är ett tjänsteföretag som kontinuerligt arbetar med att utveckla vår kunskap, kompetens och erfarenhet. Genom vårt globala kompetensnätverk har vi tillgång till särskild behörighet, specifika kunskaper och unik erfarenhet. Nätverket hjälper oss att arbeta med breda uppdrag och samtidigt leverera kvalitativa tjänster.


STÄRKA och UTVECKLA ARBETSGRUPPER

Vi stärker och utvecklar arbetsgrupper på alla nivåer. Vår erfarenhet täcker såväl koncernledningar som arbetslag I produktionen. Vi bearbetar bl a internt och externt förhållningssätt, roller, förväntningar och krav, beslutsprocessen, mötesformer och strukturer. En vanlig målsättning under arbte med ledningsgrupper är att utforma ett styrdokument som tydliggör riktning, arbetsmetodik, förhållningssätt, nyckelområden, utvärdering osv.


LEDNINGSUTVECKLING

Ledningsutveckling handlar till stor del om att optimera tillgängliga resurser och uppnå synergier. Det kan handla om "finjusteringar" som berör delar av ett flöde eller översyn och optimering av hela flödet. Flödet i sin tur inkluderar ofta både människor, maskiner och gränssnittet där emellan.IGH UTVECKLING AB  |  MODIGS VÄG 5 -370 30 RÖDEBY - SWEDEN  | +46 708 44 89 89   |   info (at) igh.se